WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

. . .

063.41.05

000068

..N'2

541.49.

02.00.06 u

- www.sp-department.ru '! n llocoacJCOII "... r r u JIc~ 'fOIIICOI XIIIIIIecol 'NDIOJIOI'IIII II.BJ!oiiOocoaa JSO - 8i-18881 IIC'l'J'N 8IIIRCIIOI'O 'l'08«.

H8JIUII wnu: lt' 18u q, n .R ..

u OIUJOife'l': DDII!ecax I9Jt t'J corapnl 118\Yqd 1 D.B.

uuo--N8t'IN8CDIX I9Jt J J11 ..

~ 811'!118 - ~~ul ~u ceeo~S880ro...".o-cCJieAOaa IC8f'I1A t'UCIIOro 891n1"& ~801101'0 .

..I.

~ ~pi'IIIII -u .

coct'OIIt'CII 21 1982 r. 16- aaceaiUI i!Wiwr . 063.41.05 lllocoac110 111* ~c'fll'l'1"8 r 1181l x:o.tol'llll ..I.~ (r.loca.

M.DIIporoac . .I 119831.

IIOHocoa.

_.1982 r :fu;~- .. YeiiWit r CD8IIUII811JOI'O C088'f& www.sp-department.ru OIi!l irr J30 1 . / N. .Ji.

1 JIII nru n W~~ .

, 1 '1' , Ji, t'\ t~ Ji~ -: t-N ).

n n ' (n. r) I , -;I , - 'l' ! "N. ~ ~~ , , n, .r.

, w: n. X.'d'Ieczcc~ r.; , ,tt , , , :: I' I1 n.

1; nV. u; 01.n :- n l\Ji i\ :t, 6J11 !') .:I1' nl:'.r 'l'n lt r r: &I..t~-111 1~ u r. npc.ytt1'0, JW on;:Jet! JITI:. tt J.~t ,:1t '1 r:..!~I'. r,'l,!S it, I-U.: ~ru G!{(nrr a.nn',l.a , nn r"! II! n r1 ': n , :r~r.I:. \1, , ,Jt : nm ~:t) \, JI! 'J I!Ia J'i'!II 1111. nr118i!:.

1;7 ~(:ti ~.t.tn :1 n BttJJIOCIICM ~. 6~ f!OpD.I.!My !' /rtQ,/)9.04.04.03 D 1 11 ̕n :1 J98I-I9ffi..

. ~ r.;t.'! itJI!!I' CTf')Jl\ICIIOBX f:'()'..

lr,;;;; R IIOIIC C'),II0/;'1'1\DIIOI'O .' !lQ.',ItrHORJ"' , .I''I ]JV.O'l'!JOJ,JTt'! 113. ].J!l11& 1'\t:\ .II ;.1 n:, :~ ,!!,)' r.11 ,Jtf' 11, ll 'JI, ~ 11- .1, ; it ..'\. J!. nrut !{ ifi''\I! .11n.

!I:tY'HIM . ( .'I)\')n ) ~.;q '~:~ r~:110. DI\f!HIIO :Jif:O,r. p!I.CTIIOpT'?!I lill CJIOikna r1Jf,YKl'OD .r,!'r:t. v :'i.~!\JI r:: cenE'Hii ." J'fiODI:\I!il I{QI! D f'~CTD'JpC 'Jr'{81! 6JJ'!f11'') 'i'.

it., J .vD~'\1:'11 rl r Itf'OJif :- .)'J,f'.i'!I O˕tCJIJT l'i'CC:l' ['!~'tn. !c.l:IJi'', '! .r..JI:I\ i'~'շ l: 6OJ(CO0.':1:11Cj'OD T!J.i{'l\e '(;I:t''' C'0 !IC!'711J:1J, M'l''nei1 'IPf'if aRTI\B',!!II, Q Cpr1iC'''IIf' ! :t~TiJ'J'!l 1 ::.1 y;;uf't:j.JP.&www.sp-department.ru 11 I')I,:.:" u r,:- 0 'i' yri:IJ~BHCTpOJib!X l'IJIJKCOuMpoB I!t:tecl' 4:u. .::~. ~~ lteJ~y u JI'l' !I -.. ..

i . ~;~ niJ!u yc.IIOBII ncepXtiOL'l' np1U161t8H JI.t, KOII'l'atTPYQ!UtX 1) KPOJID.

r. J ,nw!!

. ~KTBIII~, n w, I netraweHII anruLpa1'yp .i'iJ\rQ .::1, . ~t 1t n.f8 ae'l'll, u . . Q ' .

~ .~tr n..t~ ---;SAD/ii;Qi ii. :;- I - 6J:rr-~; CI0010j".te iro OKCitEIIJ~t, {f , i't:iAO.)pG~ ~ 6c..r.tll':'(;[\lt1UIBM. !{J;. -.:r, 9.!,f., - /1 f -: ' t'ClCO-[!')JJbC\tON 'j!l :. BCCLIOI'I 7~;I 1(! ''t.'! ~J-.;:::.6 1\i, ;.

1..\:v;!f l!-tJ ot*r~:t.,;tlt "r::l"crat "n~ ~JfiiJIHX J\Jtn.: . ru'1J tq n n G, , 1. , n , .

~ ,, . 't' - n : 1m , n u , ~' , ~ n n.

11 ~I!I 142 i; tn 't'

I. 'J

n6JtJf no n. eot;on.v.ecrcrll tto coapet.temtm!

lnt'l:l 8 :.11'\IX IJ,eJUtX Jtt!!I pe&.!t.III, tUI'-'1C - cyif' poBaiiS! !01\t'11...

r , : '~~'r.J;.I r:r()ecea:J\1 n11 !\ (l.nr :crat:op;Jj)S.'iI!vt'o j~;.'::;:;JI'I.

(CJiRIϷI ,() COC't'OSI\IIO iiCC'1Cl)'{'MOI:'O 1\C\fil''~~. :1 "1''CÕ)C,'IIt:1'IHN :;n,."na t:ccc)\Of1-~f;'lli1 no .r :;'t...

cnvcoy J n .1 BI.ICI\ .

..n. - i n 'l' n n h n;J CYJIGIJI ll~r t.toercyfitiO n nJ. n I(), nn n ( ) n;

n n~ n J J, n - {-n . r ltc-1,4 J-1,4 r n: n !-1,4-'l') "~2200" (97%, ) ~t;~JIN m . .11 nJ ..r A..muctr:!J~ rf n .--~~. n ,. ~rI .

u n l'n . 11 .r n JJ,~.

(), :. t ~ .n~ 'eu::epa':';r. I~~ ::inoKCII,I!poa!e n 'i'f :.so:uw~. ;..~'If l\\!J:V"," lli'C'!'a fi[~!!.)'I!C)'Cii}"' J~.1.

KatfeCT!Je rr. r ..1 ."'f!::i, ::.n,;JJ!f! v.

,' r:rrtr. r .Jtr. !!-R.'I-::. :! :\1/i' /..!.nrr: ~t o~pXIIOC'fiiOO .".q ~: lt-cneJ:ra .r ::;;mryro 1 r (!).

-~!n F, r~ ''- , ..

\.r .

i\ r I: r.t r~1 t n 20 !l 0,5 + !t . ;t ~:: J 'i-: n !t :tit ( ,r) n :11 ?-.

: '!' , , n jN. .

-1 t t!i II : -r !I( .m, .. () ii tt :~ t11 r.1 , 7at~'IH' n.~J:a]f) -11tt.

:.: r.t !.r1f'~I~r. ~;Jr;:;.I ')J; :-:..1r..::!) 01\ri.:1-:1.TCflbl '!iI')() (1\ ':'.~!"',7~-!:' ~!:'"'B~r::!-IOC'l1 ) ~.r:.t r.::..l! IiJOB (vbl.:) n ar,rt:

Jt: (i. ~-rr .-\I! 11I'!' i', ':':.!.IJi IIȕi i \(f'D f).

;n r;:: r r .

iI!-t n ntr\.\ . n. :. :. n n, :..

::11 n r.t..

XCI{ 0,4 I,2 :' r 11 ,: r.\ 1 r.ml\ Jr. rl! . ,.'l,. Cttopocr 11 :i :.r~_ i !!

i!! r,i TIIU -30 11 -30 i.: J.!l . ~:: . (.1)._" :....,...........,.....

, s n ~~ ~ n n.

n ~r. n. .

J! .. , , J! n , n n .

rr n n .

1 3ll .r n n , n-~, ntn n. .

n n J!Ji. ~ , n . , n). t , nu n n. ' n ' . . ~. n~ n.

nIIl 'l'eNepe:ryp , n . 3ll rr r , JI u n n .~~ .!, n ~ nn.

r -30 n n, L J1118 - 30.

n n 3:::;-40. ~ n n'l'I . . .:r. JJ Rj:jir: .:.) cJii .

i~ n n , n m, , .

~r (.) JI I'-30 111 n- . n n t!m": r .~:., "xopomeQ" pac'f0).111'l'eJIII ,., \ v.~;.: J. ~.~. npo,zurw .1, atfl!..-reno.nyt..rer. ..u"~::.., n'f! cer.c:iiiX ~l'l'"c n . .r::1 tte)(OO: Je nc:'JeiOte ~-~ pea.uJOt. :ti! 1: 'f''JI!~' llrea ~:!1. !~J.%: , (t I!, n t, , - n J :t.R "; , , ~ '!' .' 1-'f;~'I"O n .

, , t; J : IIpO,YitTJ s!'l' 4 JI!! n JIܭ -30 ~~~ .

-30 J1~81\1' 1\ . , 1f t~ʕ ~ n t ~n .

.tt ., n~: IIOQaTf..

,R . Io%, r8.1t! Pl"" :~~n rtoJieca, 0,03 t- , I !I.' '111(1\.11;1 rioJnlle l!a. : f\::\.1ir h/I !t()!m'J:*; f'~U!!"\ ~ rr t~ 50%.

pal\t~ttx e.11ell .t.~QI ~ IlpJie}(eta!& rr~~~~.

~ nt ? n , (. 2) Jite no n ueorue , ll (.l).

~ .i;, , n ~tn rt ff1J .. : .iri n-:: . n.'! n r (I!'J.!!f! r 11 ~t .Jt www.sp-department.ru oHCTdJI'l'bl.},. ~PI'll.ll lt'r~-- t ' n n n_귷 , 6.1~.)'lU, -:ll; n,tfJJr ~r . npotSreN r~III r ._ . ~r, r nepexr,.,. 1'\UiR . WI~. :~ :;f! :J ceei-'Jt ..l ' I , :l\1\.aJJI"f'I:tCIIHOC'f \\ ˕J uJ! J eo,uJDrt. i6.: nJu ,.

l!,((; t:i(:,!,;(;r 11 !Jil 60b::JIO,Pj:yi~:Ly !lfiOCrai=\CII:\1!, :rv oC')v.;!,J cr !,.; !''j ;I;r:,:, ;( DeCI!Ite j.'.. 06:,r:;!1I! [. .;,c;cr;r.;l\' !:-'~ '-'" 100 - I~U ::r-:.1 :; I -2 I:UI!J') teer ;-;(o~:aT'-'liJ'f) : ICX.."lI'Io:t::.:,:;:

11p0 1!iiOCTL.

o:Y~'u:IJ' IIC,:.I'"-'~"II!im; ( apLu.;:c:Ir.I :Ja:.:ej cy..fr.J'!'~::~c:.t.:~:t.:t~t:c..:. i;1(.....:~~~ ; a~:ux:~LfiU.t :v..J.t:-J:t:. ~ r. J'~: yf..:. -t:.~ 811 Ji . ero XIIIIJIIeCIWI 8UitiiJ:{OCT . . r. 'l'~ w cyJIi[poii8IIIUI -30 IJ1811. oJIJIecno (. . l 1118 ~ -~ - & ~ CJIOpocm.D & 6l,vD PJI)'iiRJ ~~ ~. , ecu 1 cpRpoJI8IDI - ,llll ~. CJXI4oJ'P.7DD oepJDfOC1'OI( lcaoe 60 r ~ ~fliO ~......"..,._.._ JIOI01Jiece : = 0,01 : 2,1 IIOJUI 200, A1U1 A~lliil!l8i npepe.ett~U~ -30 YJ!f..JDI'Ia'r 1111 D 1881\7 - ~~~~ ~ 'III!Jepay ~ r~n~ JtS:r~ n&11 t'JIII trr ~, '1' iWie'lc f1PJ111L1 owta:teJIC'liiON 'u 8.11 ~IIe'l'ecaol &'t.

J!t181f if 6Jiocoa0J18188P08 .~. . Doepxoc'l'Jid 1 IIOCJI8 6 , Jiq 'fOJIII)' , C'faOIIIItCII , r 1J1J718 AJDI'fe.tblliX lfD peautA ceeK'f!!BIICO JI118.11.

n'JI, ...

?, , ~ , . &~ ~ -{}-n .J IWa31fOM OTCY'fCTB}III 88 'r6G n, -r tiN JI .

Ji ~ n ~ I~- no~oc 1045 - 1 1270 u- 1 ~ . , Ji n l'i - 1, noJie~e ; i..; --- ..

~~ r~ ~ : J' : , v tm tAc)er n, J:

R-f:CHc~ - -CHz.hf-\-C-CH-Ct\r, ~ :-;;- 1 iJ.(411! n it :Ji 11.t1! .

(;:+~JD !... 0,8 : I ) ~.t n:{(1' t! 5~- rr. 'l' ccJiliOBlatx ~m ( ). !l coep JII/l;IH 1 1\ ~ n&, 1111t llfJ'IIIHII t61- Ul\ul.laiHO f-8.1vI CfiJCOCJHC1' lleȭ i\IIOHUI:O jJL.: n r:: 0'1' JI.)I\C(;JIOJt1.\t'fJ)B U.~- !!WI 6JIO'IIIJ (;'rt!I 5Ui~-tn 11r .1r uJI.;lii1. 1t~010l'; 1.r:c.ett:tll, 1'01 - I-\I{\.U!'ItcCJl;eH\1H, !.l~CY.pynel OCfl ::;;1..:'1'': 6J:JI(X it:\': t\ ;lj-!.\.1\(: ~:...:1'1\I\J\il.J iiiX 6(;I(C:i1\IUJ\ȕ:t'}J !.1111\COI.UC~t.eH pi'\llr lt .:;:u.l ICatIIOIIHOI'O, 1 !.13;.1!!er;!iJI .t1'׷ 1\J,\UIJI\If. '!'#'.:i\~f\.'l'YP JII IJ,1fbll!leHl\ t~cpt:II'H t'uJiiO!'O C'l'ii('\J:-\ oli n . no'eep~ Jm, n ; no n n I () n nfJ J! . () .f\!" ;.t( [1 f!f}~~: \Jf.'JX ltOMOHNITOB CMf"CII, pll I:.

''''il\'JI'RC'.x n:.mtc't'r'.'a 11 rt J ;"n mt.;r ~ n'l'I JJf.Yr ocol!laIUI 1flllf. ~ '.r, n n l~r. n~ li !il r .

.J!& u. rm-.

n-s !Wi t n,, 8 n , -~----- 8Ji I l'l' n n rn .

, nJi. un -30 (} , ~. . , f/8.8./1 n notpac-1,4.tf~ . 'I' ! -1, -3,4 uapYJIDae'l'C r, coePJIIlIIe 1nR nJ~~ 13 r n m r ,1(8.. n. n '. ' pearfl'a -rJ neporo nJ&.

~ ~ m noserucroro n-r.Jt8tl.n rrepoa:te ~f'J 25-55 pa3JitniNX JR nvJJ.~ ~t. r .n. rmt I'l!:t,: u ,J n" J'('Jt .JJur n&po,u,a IIJI onpett- j'II(.n ::,.:Jn I!J , n..I& . nrm Clt/Jf'OC'J"I v!WfS\ r..'I.fl. lli{ ;~r.T-30 :I'.I' !.'.!:ȷ rm.~~.8 I, I...._1 .4 1o~-I, ,1J,II ;:.s.~r-\1 -,? Iv~..- 1 _,8 If4-I. -r.

. ,i )i! ,I -30 . JI .r-!! n -30.

:m f~ r: : : ? 0!1-n . , : -, . Ji , OH-pyrm t . -nn I . (.

n- nr- . , ; ' rr n n.

.&. .,.n = 45; .Jt : . -30- 0,4 /. -30- I,O /;

.J-, n 11 r ru JI :~ .:J. ~ 't1cyr.www.sp-department.ru (' u t).1.\1 j:.:~aliTOM.

!{ - ( !) -'!L n, ..'\(:v.

!J no 1: . u. - ~' r: ;:u, ~::;:, .11r, n,pyre n.

r. - . 1665-1635 - 1 (-1,4 ) n~ 9u-95 - 1, !-II -1, , n n1: n-. -!, I,i r 1tn n n r, n..

nn n - vn. '' n1t1 nn - OSO~H, .. :

R-{ 2.- --CH-Cf\Llcw"-c=c-ct\\-R... ~ t. 8.

()fII cy,iforpyn . !-!t. 6I(r~; 1' -30 nu r~:t.~r - \i! , .. n r! :

~ R{t-.-~-..~z.-~-~-:*R.. ctf... ...,, v ,u, n9.

J. ~r~: . n. n - ~ , tn tt: - 2,2 t 3,2; - l ! 0,2; - "' ~t r tt. nu ., . r n /r.?. i'r. 1 n'I\ 011-r 250--~ro /2. -~ r ..

- n : . ( ,.3). XCI{ fl!). , .

-- . u ~ '.:~G ~~'). ::--i1:

tii I :u .;. n!ill n .

i:.; . n,L,he ..I . : nu O'l' 'l Kf k8.1r ! !le lk1auJte : fl .

t' 1w .

t,m . nw, - Q. n Jt r,. n . ~ "& .. . 3,0 9,4% :. n ~ 44,4 / 1. ( 2I,t'; = I90C) 21,8; 17,8 4,8 /10 ~. . 'l' nf 6nJ!t.\ n , n.

- l! " I.iiI . n.1, oirtAe r(,..'l'V.t .~ ocJUIIOID,.xc ~ , 96 14/.02, : nr n l!II~ ~: Jn.

n Ji :; tl 3!\etr'!'IIWiOC'l' rreoaciiilX . 3- 񷷷\(') " 'Itf~':I. ~t~ :n11n" ~;:; ~J , n.:,www.sp-department.ru , n J!' R Ili'l' (t4NJJl n } N'l'J1 n11 . ':l, , .J! n li'l' 'I' n I r- + I - ;:. aeli'l'o ''n ".

'l' 1-'.. n ( 'r n ) n. . -. , nnn , nJ nmJt .'l} t, n n -30 - n 45-47 t.I - .'! n~r ~ r,n,~ ~n 51: ~ 췷l : n, m n n~t n~ '·)\"'' t ~t IJP !'l' n m, .- t; ~ n r.

I.~~ ii(Jj:'..Y.' '"'~. !-i;.t ct:'O."!K)Op~:JI!h!n : J\Ct:TEe~uJ~~ 1! tn1 n.,\.:HOI'at:riii\J( 'e'l'QJI 1 r r 1.,' I'U!Idii .!.\W KJIt ..

. luertleC!t.:: lpBI( :;t._ I!!d!"' "" ;~,, !\[, ~-. BiillOf~l.

:-~J i!t.~:( cyJ~111J: lliJIII ;;:f 'JJi,.,i:~l:o,L;: '~"i,::.,:IJ'JB }{OI!ltiCO Xopry:p,rJIJ()IIt~~ !(ll:;t -TU ~ 'ٕIi';_;;.:. }H:~JIIIii.l:.

.~ i!.,.r.~ t :.,~;.~....,.... i!./ f1j /l"tt,..~{.':!_..' CtJ.. L;tl.i'.~81.: ae(jfl. {a.:l, 1:1 ;.,.;-'", -,,~ :r.:, :'Jt.:'V..

YcranJieo, n noJI,iteooll ':' paeu!JifTe e () n n '\'f! r;ll& DJ.v , :~- r.realorn .r. f'. ( ) n,~ 01. , ,t( 11 Jll .

. , -30 ur. -30 , , 'I'-:10.

, .F., , prult n 5~ ;( . r R'I' I.'\u .

r rt :. ! :t n~r :~m'l' ~' 1~r . ~ cee~ll r. J r :1 15 v. 1 n :1 Jt f\.!J,, .. '\8 . r-.n, ,;i ,if\r(r.~ ff ccr-.r.1')\:il rn111'1 C!\OikTBI'\ 1'?~J~, 0'I',11 X\!ll~r~R: È.1\J('fJJ3f'.~('~'1 \H.1()C':'D, .f!-;~~~ !iOf!(}~'l'\! TO!Ct11-,)~\I'1f1Jt:t~:('pf~ if('~ Tfi.~C1', C~)r~T1.Hmt JUU!

u r.啕 t.'t' n neoWllt.ll~il .

8. n ~ t.. ( n) !:!Wt flA n n : n 8J\ n, n n .

n :

112 .., .., J .. .. n n , n ~ a.nnapa~Jpe 119. ..: ~~: n "' . 1- . n 2. s~II.$7Nt'()V4 t. 1 [Fittllf(J...; 01{)ROdNOVQ .- Na-T~tfAI$F6~ ~ Jlri FtNI,., l'liiiNr IN NltN-I'iJ. IUd /ll/4,1' DXfhNt~Oit!/. -JN: e~NTADII t1Sflr-T4 01' tlTl/:itial. D.tll/o4N~.- :J'S.AiljJ~IIt ~AI "f!Sifl.-J',pr.,t~-~6 fN,I, Wa~t.la "' Po,aA-d. . G&; ~. :ll/~~t'ia~ A~tr/Fici a~t O~t/AJ', 11811,;.. 4, ., t11;-v-v: j.fAP/JrAC' ~~~~174'i'.

(a,.,IOA. QSp~t-73 ' ' A;riclll~ (//lQ.RkS. -7~NSQn/IJWJ,- S'Fpr..:+-~ l140, Wtuuaw. Pt~4DNd. r.f.p.J#S'-1+9.

Ul. . F}f. .., .. rt n J: ;-!(;. .: ~ , 38.1i u !i ?~?...:.. r . m- "", , 1980,. 227-245.

4. Jl.., . .., r .. . lJ''It:~.tJ w. n~~~~. n "i n. r .., .., .. . - n. . 11- -. " ", , .

. 109-IIO.

. .., .., r .., F ..

~t, ~~ . 1- "t1 ti ". , 1981, c.II1-II2.

~., F. .. ~ I ~:r. ., .,! , 4 .

8. .:, .., J'r .., f! .., Q .. .. Jf90060I. n n. 1S . 1981 ().

.., F. .., .. . .. ~40383. n . . 1982.(~

:

- ( ) : .. __ 20 . . : - : : -...

() , Legionella pneumophila 11 , 2009 . ..1, ..2, ..3, ..3, ..3, ..3, ..4, .. 5, ..6, ..7, ..4 1 2...

2 . - 1-48 01 03 1. : .. 2006 3 665.63 (675.8) 35. : .. , ..., .....

105120, . , . , . 11, / (495) 231 - 14 78, e-mail: ved-6@bk.ru 9- 14.04.2011 . , , (-11-01) 2. , ... . .. - 2012 . 1. ...

... 1. - 2011 . .. ( 2011) ...

Vitis vinifera 03.00. 23. - 2007 .. - . : ,...

: _05.02.2014 . _6 _ .. _ .. _ 2014 . _2014 . _ _ .. ...

- ======================================================== : 320700 2003 2 66.013.8:504 (075) . 20.1 73 : , - ...

Aspergillus niger R-3 L-.00.04 2014 L- Aspergillus niger R-3 03.00.04- ..,..,...,.. 2014. 2-, 1400-, - (0025,.,. 1,, ): : 2014. 31-: 051,..,. ...

: . : . : pho12 : .. 2003. 3. 9. ( pho14) 20 2003 . 539.194 + 541.67 : . I. . ...

2 . . 1736 . , 17341739 . . . , , . ...

, , 020209.65 , - - 2011 2 3 1 ...

- ! : : , , , , , , , . , , , . , ...

2012 . - (1 ) ( , ) _020100.68 _ (, ) _ _ ( ) ...

_ 4 7 13 33 _ 57 72 _ 80 _ 106 122 _ 134 146 152 _ 155 _ 167 3 , , , , , , ...

Ӕ . .. _2007. - : 260901 260902 : .. , .. 2007 . - - ...

5 29 2014 (1005) 1 1973 ! ! ! ! ? , - - - , : - , - - , , , , - - , vip- , -...

- . . - , ( ) 655000 ...

1 02.04.2012 4 7 I. 3 1. 3 2. , 3 3. ...

- . . 280201 - ...


 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .