WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

ii ,r r}

_Q

fi

. . . g

,;

g) 9Il

rr Jlll J2 , O 33050 , tD( r ..., i . . ,... . . tl,_l l, 20 ]; fi . ti Irr I, iil\4 , r , liti* ts !(I,, ; 0 l{, lrllttt liII tr Jr ;,, , ..

, Ng3 3 rr 2003, - O .- {, Jl, ;,: ]:r, :l'::tlr !(}:.

t;7 Jf9 30500 " :,: lig ts _" ! " ' l{ N{ I[ :

1. r .

2. }Ii , rrtl .

3. I4 O .

4, fulpi , }.

5. I Q@R (z,: I-:F).

5, Nzt: '!{ :t9 D( Q }r;J { (ArIT{).

r:-,r:r.fi !:;Q}: , ]/.?JI::: ;.D/r 3 33 ' ;lii9 g,9a ;3 t }i Ll.

] . r ,, JI Ji O il { EpIt , Jl ' t{.

"*rrrr, * rlI 9'(" fl I" I rr . , .Ifi, , I, ,:( . . Iiqr 'r i, :rr lr ,i{!t;{, !.

' y 9: }.l,- 7"u . , ,,-..*.

: 9 , , ,{j,I"{i-.::: a'i]{:ii] i, , Il .Lj,i'i-- r,;5.q r.. ) . ( 'l"_\ . rr Il]fIrlg],, !( jt :r l . r .

t) - It llL L G ll-ll -it' () ii , { tt .

. I . rll }l ry, }r} r lt " It Ir". " '' m J.lsl Ns2 rl;tt 4 297 2l0 ) , -. Iur g - Jt{ - l5 , - l0 , rr * 20 .

: 25.. "35 - Jr .

u i ( s , r d , , .

r ,i - )i , t , gi ti , i, 'tTeM - .

, . l\I,pol|pollllltaT ..). (1, OJ Jr lt.lllr zr 1.1 ireo6rooi"o t. tl}|Il()l, Nlll(lll II. , s tlll lla KajIb*e, ;I ', r,.ttl Nr,r tg i.. l lr,t l,t ll()llr Baprrllll - 2l : 9(),..,,. L.]. tl ,r , llalltli{cb K'l'a.rtHtla ll()Mcrrlillo, l l rllrrppa lKlrrrcpa Baptlil,11,a , lIo llocpy rtpc,,tlloc;le tlr:ii OOIrt . Il neireHoce -rltl lta Jllllli;i Jr:t tltittltcy tt(ll tItlrdlpa lleptsoii llllc l,() Jllll\, '[ KaIi I,t c,tTallltll ll(!jlt , l)l( I1,IaJlIfIll,t !,),ic I]llotielllie }tarpaltt.l\t, l{, ;rtii cxcN,t ;\ojlxi}l(l [|alrplrMcp, ilc Ilc.llcllllttt: rlltdlp tttttt|lpt,t,16 = l Baprlally; l.= rl, lIJt, "},ir[rltl,r n(){jjlc il() )rilo\{ltliijllli t() .. I]_ir ll l clt}ct1llt.J,t:l1l, lljli tlpltJlil;ttettttii, lr l1.a l1() ll, cJloo () -r ittl(gfirl lI tloepil, tr1l; Y,:tH,I,o JI p}Ic},liKa.., )) ilr lt rt^r.R }l t!l,r\t,1,11!l r,ii cj,lellye'' IJI r,tIJltl Hattetioliallii rrt, lll }r tttr.tlr col,.llactt0 cB()c1,o lIo]\|cpa BapIlatt,la tlo .lt. l.

, . Il ,rJt }till] J,i } ,t illt}t UJ! II,lll(0I tloepa, r, rt :

. r;l, }I Jlllltl,l;llll!Ll\tIt.cl,t,tl;tllrtii ;tBlltittc.lleii Ilii IlclILtllllc.IlIIl()M cle,lllc (cvtrrplt r.'t.

Ju|.

. ttrr }t tI OJt , 1l()\,tcIlla (r4,,l). xllr|lcKrlttrltoii ttltltr (Nc), ]\l ,,l.,Ulllit ffgl rr fi, Horrlep BapriaTa lIl lr, Gt, / ge, rl. ry lt , a , fi}. . i 0 0},{ il. 0 II BaJla ll Jl, . (m m), i{ ,, (), r , 60T ( ri), (ry, ).

fiarree , r| Il,:._ Ne" , !,( - .. - t\d!r ir r,fi N - fl , }i r -fl .;O .

lVl'- . ;

fi '(.

};rrlillltte lt llle,lujtlleClrC }'t\itJitl|lr,a lliIrili,pi}rl Il,t,lt l 2. ()ttlrcitc:ltl,tti c.qc.ll}lolllllc ll()Kil|ill'Cllll ptriJlltr,l I';\:

W - l llpO,tlio,il}llcJlblloc,t,b al pcilliI Q - pacxojl,|,ollJllltia lIa la l]1,1l}()Jlllc||lloil ptl()OllJ.

,l.o, coellllllleJlbll()1.().]ticllil {cltclll(ll, lli}lJccll()1,o }rlp()iiclBa., Ilpltcllltoii ccpbt }l) ;rttI ,. ralllllIl, ll,ttt. tlpl,alloll Ltalltlllll,l Ol'll0Cli'l'ejltllto ]ll(l} ,Ill1,1.

lax,Bl,a r,l,, paocl.gtltlc p,ila1llt lIlll.

,tollu llepcKpblt,ltr-l. Jl,l(l rl I.Jl, r:

) IlltDlt,.]ll,tloal, alpcl u,l (!V) O tllrtpllHa ,l al,pul,aIii ]\lcl,pax;

- rrlrttltii Ko,1dlt[lllrutclll 1,1clltrJlb,j(rlJallll 1lPcj\lclllt Lli\rcllln i.l:

i(l;1,1,ij-le.|l:J ll cOt),Ii.(,lU.ll]\,It}Ill}lai ll0lIll)i(clt;it.iii ;li:r )i|)_:I l()l1.1llliil }{trt zr KaKoii lrtlii lrapae,l,p l1, l tt xpilell1().

2. T, liIt (,l,JIl rt ir , ,}] KOptlyca, , 1,11,1l ], li }rJl ,T./t., ,t, (1,Ii trt,rl ,}"tl, ,.. ) ,JI.ll 3. st,l,}tl( 1,[lJltI Jl r}i tt()t,l , ,lt,,* ,Iti,,, [1 r{, peollTe [t Xpaliel,ll4rt . . TeX,lr{KIl; ocoeritlrr t rt Jl,l ltlll"t,, lt ll i1e,rl ] j l,, Ilt ll.

trir (t , l,, ii , }til , lliil, lJl ,i,( i,l ll){ cocaBa), tr (,,r,l r;ll] !t , ul), fulll, (r,.r}tt }tIt c()cTitBa) r,r r, () l,tIl. lI(,. rr,rl !{}t Jl{l l rll Il,],g,!L}itlr ( 1, O,ry], 8 , ,Otl), tt l, ilrt, I}}l 'i cTerleIt rlltI , ,l, -- .

tr, ,.) , ti ItO ; 200 , , O , tJl ,. l (, llr flll, ,Jltlll Itx Illt). }Irrur,liJlIl tl rr ' ii, tla 1l ( 5 ll,reM t t r\| , , 2 , -.

,5,,," / - 2,5 _ 5,0, ( 40 0 ) - 1,8 - 4.5 rt ,. :, 0,005-0,0 l ; 0, I -0,2; 0,1 2-0, 1 ; 0,00-0, (cooTBeTcTBelrHo ).

i.l ]1,1)l) tl() 1,1ll},,IlljllO .ll]Il,tl 11l).lI)3) iIl)lt )'ll,)r, ll|.ll(l()l)1,1 ll .. itall1li}l1,1. Ba7(}lo Oi1}l ll Itaililt.;lltalb ]\riLlcpl{ajl, \ li)i,ll\lcl)llt),lotilii lI, INil ]i"l i,cj(ll Nial1.1ltll anIlapa,loB, () IilK)lllllX 0'I )llCli1|)ollplJ(),l()B. [l h()llJilclil .l),,| lt()t1,1' Nl, Hitt ]tlll jtlltI\lN{, l)c;I(ltl\l l).tijol N1alllltll ll .. lIa {ipl]j\tepe ]tttO0 t)t,| ts. l]pL,;lll}]llri Ill lIitjl() ii]c l iliJ}l'] l, rJlll l]ccx 1.1iulu{li )]leK i l)l1(lLltlltlttti l,att()l]ol( llt).lleti(}/lC'i]a, _li}(l c_\,ill}Ulbile }l,} l),(l)L,l,ttt]Otl ll),il,l,, Nla1.1liJll al 11t]llltOi1 , TexHltecti}tx Kyjlb],),p 1,1 T./l, lt 1,itK!{Nr tN,t Nla,l,el)tlaJl itl, lflJlOilll }l t]tl()JitIL,Ill,tll OtlJlll ir llo llI{l,tIltI "t,t .. polt,tl]ojlcIl]a|l, iI c,raplllllx , Il J]lll KypcoBot,O 1,1 l1ItIlJloN{Hoo lIpocKIoB.

l. l'tljltt llll IIl]'llT,rt Il0!ll]tl.

2, :irr(l l,t.lt], 1tx tlIl l, i]'ll,t Ilpotlecc it l}lll1 U]}l.

3. r, ll,()t].rlltl . Ilttrtt .ll a,IaKl] tta ],t] 4. (ll,rl{1.1 l)tl ),Jl ltttalopo.

5. , 1exitojlortlt IttI l,{I",i IlNll{rlllt N{allIltH.

6. .rrrr Ilpollecc cit)KaJl()K. tltt, l)eli,brtl]JIrtcNIe l}lNr N{. rt c()trlttKoB .

7. ] l] !l }!.

8. l,rrril{r l],, },t fI,il ]atl-ttltl 1,1ac ttlt.

9. l(rr{ltr[l N!alltlil{,lo l\1}lI(il tt{tr, pac,retlttii.

l0. Yc,l,ptrt:tcTBtr tr, ollpltcKllaejtel]. tl';lrt,rt, rrptrt palt]ltlRa lcjleii, ),] l lepal,opa, (l) ,l,.

',lt,}t!l :tl,l]li IlpeccoBatlHoI,o cclIa. c}l,rl()ca, celIlt?liil. -l'I)lli}ltt)ii lt Bltl,aMltltHo .li, KollceBl.tpOBalI Il tllrtr, lllI(.

- rlBtlttle (Kalryc la, Nt()l(0ts) 0 it, str Ir, l18 Q Jl, | .

I R.1 l

}tlr tr .

l cpelry.

.

9, , i, }{, 9, 10. t .

12. r .

. I,lI(ts l8. ' .

20. fi . tI.

2l. Ilr( .

,r,|

JI

t8, irs sJi s!{ rrrrr, 2, ' tr r , /l l r,./ lV!e,KH,M N, .

, R, ( , ., " Jlr-t.{, JI ); tlo ocyllie}llo, Il . u , II, l KoMtuIeKcoB.

. 'tt.t ttll l ttr, ..

tl Nc2 rl.,lt JI t{t}!tr ,Jt J Grl . . Mcxff lll,,IrJlrr Jl - ll rrO (lt KyJryp, r,, i , tr li ,}eeJtb }{-rl lto O9 HtiMepa BapltailTa (l] r, !"rallr}llia]\{.

,l,}le l,,t, ittu.l llo Maltllte l{rr ,T,o ilI il lllltt Mmlrttrn lto tiItl l}ll , JD {I lIIrJt lr ll lttt.

u{ ,t,l]g lr .if rll{ Matrrttrl... ).

r. 1-1IlI, Jt cTy]leHT-aotIIllt ll}l Ilis Kollpel.uoe npe.il.aBJtelllle () ifiltamllot}()llccllx {tepMax Ntll, O , i .l",] _-*:" lIt{itlltlltlllll1lt.l'l{1ltll.[llll}l'/{l{ lrrtIII rlclloBc. } lttltDr BolIpOcoM g ltIllt , .ll t[cprax- fo tl()etllre l,, llll1,()R}r .

rurr. -"p"no, *i," K()poti llltltll irurora. Cry,,1crr.y ttcoxtl,tltrrto ttirt,, 'l0 tI|)tll'lelle}lllc (}IUltI t{}tutlttltrt-ltltNtit'lL'[lJltlt.t}:{r)llir'l.!t ltlllr }t ,l' IiC ocrloIr1,1c , l{o lt crlo[to1aTcjlbc irptlr{eccr,t-olcc|IuilctlIle ()t11,1,11llO , y\O.;l 81,}tlll ]). Ilpll KoirrtlltcKcl|O1-I Mexaitll'J;lltt,|Pt rr O Mxv{y ii tlo ll11l1llr!,Jlr)l,, JiI lglt, [r)l(l t[ .ltpy tt l lclala l jlll.

l.i,lt, il,l,, ltT() j JI!tlii,() l]r\, u "::i]:l].:"::_"_:.::.,",.l'OJlll ttl{ cKotlr,_ tlt Irllt,.tii rpcpM. Ittllr .

ri rri t1' lpeliyc\rol])clI1,I oItpeJteJlclrtIe r t,ll.

ll'itr l]HoBb Opt,it|lt|,tyc}Ix tl l()ltll! l}.rll{)l ll lll.1.1cllojlccKllx tll)c;llIp,lllil, tl,lJlttt ctxlpy;Kcttlrii lIp()lt tl}.t,| lla oclloliillttttl RclK)M(-l ttcllI!l,tx (rri) HtlpM r,,rtg:il,tlO i,IpocK,ltpoBarrIur (lJt l'[l l).

}l, trdOtt K(}}l.,tcr(ctlB Ir l jll l1,() 1\)I,{) olr tlrt, tia ocrlot}alItlrl Be.itolltc:ltt]lllix,}lopbt (. . 8).

rl;Li{ I]tl,i] 1_9, /ul ]91]ll0,t} Olll{* tt KpojtgOt}t)i{ec6ltx l}llj|,Il _9l, lr 0l}rlgll irr i,tli( Oii - B1-1'l'Il 2-9 T-ll. lllr ur,"t, lol\tc ril]Il{!{ (KlpM, cjlcllycl, liopNtalt I!l}{ OIlJ{lt|tllll'tlii I! ll0l)l\|aM}l l( ;, , , _ 'I'lI lt piiJNlci] ;lttrI rtii. ttotttClliirlal')rpy , lll,t.ilbl (l'llJlll}tX Jtllii,ti coop}lri(cllrti'i, cttcrcM ()jlr,lltt O, ll lllIilll.,l L:]lci,eT tlplttl}.lillbc 'tIO}t llallpallJlcltl1,1 ll cllcltllajllililt,rlt ,-liit;t, ltOltl},l,It li pepoj{yl0op5111 g,criQpMo.tltx 'lii}lt.r rI,,lllRltJtl.tlO[t -""r,r 1 1,, , . lt,t}tt{ JI JI, I JI lJli, iriril,t,r, Jlil(i l',ll ,u .

*"r"".,."'i Jr: tl t,lIjtlt lIIl?tJItt , JI i, . /l jtt,t,t Jlll lUl I{}lll }r ry- : '.*:i-, ri,l,,it . ,ul rlt} (s. Tar. 8).

!,it ri,.,,r{Kt, xopolllo r lti ],ii$i$y gl+ri,l i r.,rG.il rllrrr.rqliq: }r r,l IrtlJlqtl{ tlJitl f .

: ir, Texoft tl i . 6. }i! !{ gfit! , ,J*r".,a"llg. I'ryir, '" fit, lriIl*, t r. ,ryr 8 JD fir. )ft.i{g ]rrfll IIl lritl rt, J i rfi+rt '.mi.,flt, r ]l)fi , l Jt& JIll octl()Bttx. r OJl rtt lltl }la lr. t ry , .

JI g m I{ .

. (. . 8), ry ri Id lr.r ,ry, , . O .

, il{ Ir, , (. . 8, 9) q O, :t 2. -JI TOB-I?

ur r. 3,, I ri i --JI8 Jt iopMoB tt Il, 8 -l?

; ) 4. rI -?

, (. . 8 ) ryry r{ , , l II ;l, }fi lry , ry , , , il . r( try Jl .' l .

t s ji }t Nl t r", tl - fi ry, , , , JII, Il li - , . , g i, , 3?.

}li\lliI\t}] }ljl ,il?lill l] ita lil]\,iiib!x rl)epMax, iut l}t tr llL,,r pacc.lo'pl,llliltr llill l\1alUllll, o,]Bojlj()llleii llrt a }iii\I ltl l}4, Nllll, Lll{t}IIlt Il. jt;i.ltec rtcpclr,tl . j lIIl :;, ,] rLr lijltll( ][l. tttlr*l ll'itlll-]lltl. l.},.i}. . !ltl rl(}lIt iloI)Nt O,teltb i{.l1 jlrl [lll{t t.,}ll pailo .)i.i!t m,. t t,tlt Jlj\,1 cl,pll)IiK . iljirrltl rleoxtl:tlttt \)illalliIll!l.bc (: G.ltlo ,,r , oy;l!]}1 {l,{litlli ),itti l] tt ;i i.lJ!.\ ll caollporrepKrr (. . tl).

t] r,. r yrlcllit,t,b illlil(i},l, (:,Itlll,1 .: clcLiytttiitlcrmtIlt tL'|)coll;]-l()1! IJ ltoBI)llItcIilill {.:.]Ii_Vill1ltlIiilitii !!i])Ijltl| R _IllL,1,0 id\t1(1,IolllIc\,Ii()ltl lIP()ll!]..\,,l, I locjtt, rt.,li,c lIt t;: ltHc,t1-;ybtL,}Il.r, tl'll l\tl0i.i rlt,ll1-11.1 {l,cp\l ll cTattLtit.

I,{,ill Or-t l ttlt;rl il(lil't'lr ll.,!ltl}l. /Ja:,ree ii'rrr .llllll}lli, ,., Jlil.,lli cOoi]y)tieill.tx ()ilil}tllt-lt}I,o 1li il,il, KOltlJlec Nlai,lllI, , /t :r].) Jllrit{.lIt), 1-10,Itl lt]i,].} lli-{NlOl, lODlUil}ll,() lll,tl{ BoI,1poca,I ,,l,t} l, I,1ol(),ilIo tlll}lll, lOj1lll-JIr, [l , , rlt i,i, ]!lij,}1l1 rl li l.t l5fl,] , tr Nlat_tiH ll paBtta llJlll l]L-cli(,jll,Ko itlt, ,r,ruli1l.,1i,l1, ril lr;ri ii{ tllL,li8( Kl)ylly, NlyKy, , , !(, , , , , 2. G & fl , )l, , r (- s ], Ja, , fl, ,.), (l , , , ,.)r s , , crponreni"ure rrrr I" lrzt r , !l JI , 8. Irr , JI,

II I CAMOKOHTPOJUI

l. .

2. }I .

3. rr. u9 O, , .

4, .

5. It t lvyy. 3, O--l tl lll 0l1 Ir.

6. .

7. s8 .

9. 9I Jry ) .

l0. .

11. rJIt , 8.

O.

.

14. , p .

15, - .

|6, ?

uFlrt 17.

?

t9, r( .

20. r t I r.

22, JI JrO il( - .

23. .

24. - .

4) , 5) , 8) s , 9) , I , .

a . iri .

II """d." ts fi ,rr r, i{ , iriflillli{fi [ i]l [, }i}iI{ i fl i il{tsl,}J 8 I , *un """".-.-"."t Aii.

, I: ; , ; ;;;ri ' Jl; l O ilt ,J 1. I.

r , 3. , 4. rl i , 5. . . .

6. * lg , 7. , 8. 9. {" l. Ky,tttc.trlo-peccoBoe l2. ( )rl1,;lll Ilo,)Jlcl - l.aocBape, l. ();tlit,l Ilo ltaiiKc KrtettKe jll Jl. (,.

t 4. ();rl o,trair-rlaBKe .Jl.

l5. ltlt;rt,, tllltt lr Jl, ,II.

6. Otlllli lir lJI, 2.rll fi lr tl l /,{] , Jtlllr}l lol:i pacluuroDt{ /ro 52 ,rLlt 2 - 8 , ,,.tlt c.allotlIloc u,,,,a tpor,,,,r,,r,. ri,, 1,I l 1 all , cr "lrri i, l]ltl\l tlI tlllult (iirlr, 9, Dr,r"r,uu",.

l-I, Mallll,l, ri, ,rt trt, Iltr , tltl l, lr ..) ,t- cBoct,o lr, ll1.1ll tl Hapylrlellrl ()lJ_ IIt] tr ttllrf yrrtep lle ,lR lI, ;llr] lt l,}l ,,tlrii.

}lo Rr{, r t l. [I, k, :] rlo 5. Matiltltlt i 1 lrrl lI() 1'()lIKo'\lv no\it)Jtv ;tltIttlii i\l:,l, .

2. I-Ir ocrloBoe /ilt lta KlrPlIll ltO- tIltl 7:(!r l.{ tl:lll']t.

l)l.,Nlzul l , '.tt1,1l rl rr.

5. Otl ll| .lr. (/_]) tl.

6. Otl IlJl,f - 1,1,},l lr- (/i11) tt tl,1/lellii.

7 },Illfl., llJ}l tl ll4]. :

1,lry,s rO i. l-GqDffi,il lt , , lI @ r ; q!ru lll dl 30 -9 rrr r .

j l fi.

7 .

r .

8 I0 .

-l 000 IOK- l 500.

l2 JI -.

t 9 I ! .

r """ *""","r.

-600, trr -2.

ll - l 65.

l8 ,-2.

- -800.

)lrc tI-250.

*-i - l 2.

- -6.

24 - -2.

26 KqpMoB YKC-ZOO.

z7 -3.

-30.

-.

rr .

lrr :200.

| -ql l4 ottouiecyl (r r.-., 2. .. l.

-.-.:

,. tII ,., I-."r*u 23.l .n{., (r .. ul _tl,}r- 4 jI.E., IlI , - ;;;:':#::.-"'',-,:

. ). . .. . ,,rr.-.: 26.rr 1'. lrrt ll}lI-,t : rt - . lt ..

7. ,. F.; , 198l.' lt.-.: , l 976.

9. .., t0. .. . .-.:

l l. .. l2. ,., i:9.:,9I*,,J , r cipaxoBaHe:

l3. .. _ l]+. l . .-.:

t5. .. r . l 989.

l. ff ..,,,:,:fi:?.;"tr;J*;;;:1,*r"t#l{ii;-, 7.. .., .. Oxparra .-. : tt, .-!I.: , , J_[IIlI .., lI.-.: l, ly.

l,.{) l].A. ,. 'tI ltl rlu" drir(illK, -IVl, :Jll }' llllle*:Ul llp(}LlIll.c' Or, l 984.

,d2, IVilllltttll}t 4,1.

L{l:r M.I]. . lll r, l.-l!l,:

47 tl . t l1rt, r/JIl, llul "10 . KtlHcc;lBltptrlg tlt llpol(yplqB olrorrtcil -l\l,: . l 5l. l I;lclltKoB_B.. ,, ),t, |l*'u" ,lt lI Jl, II.''"r JI . ,|liIr 0( tlt rl:l,ltlt 'l'rl, , l[.lI., 0 B.I', i"r..*" t tlllti1.0 Il}ll..-Nt.

.]/,,\ll|l()t_\,(l()1.0 llltlrq..

R ['cxHrf ttrl lr, rtHnrYl Io. 5{) l ){]tlll} rl,,* ru,,,ll ({) (}crlonl},ll,flacll,,lbeB ()lrtllt,ll()llJl(:,t l\l:tllrtrltrrcr;lr,ltttc, tg81.

('| 1(;lli,,bcl(},ii I} _ tilt t,li'(.i,,lil -i\l. Kriqlic, 2(l()?, 1l.l111,111il Il lU ('-irr',,*il . r, n i { _ *......,.,....-._.:.............,..,............,,. I ,

 
:

080200 1 : . . ...

.. , . 4 ? 1. . 6 1. .. 2. ( 1 - 1942 .) , ( 2 - 1947 .) ( 3 - 1952 .) 3. ...

E Distr. GENERAL ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/8/Rev.1 9 March 2006 RUSSIAN Original: ENGLISH (), 19-24 2006 5 - ...

E Distr. GENERAL ECE/TRADE/C/WP.7/2007/26 27 August 2007 RUSSIAN Original: ENGLISH , 5-9 2007 6 ) , / - ...

E Distr. GENERAL TRADE/WP.7/GE.1/2005/18 29 March 2005 RUSSIAN Original: ENGLISH , , 8-11 2005 : ...

: , , http://publ.lib.ru/publib.html : , , : ; ; 1998 ISBN 985-437-127-1 , , , , ...

: , , 29-01-13 (1256) 29.01.2013 . : 1. - 2012 . , . 4 : ...

05.03.2013 6 2 28 6 2003 131- , 61 ...

. .. 17 (56) 2 (2004) 72-87 . 911.9(477.63)+502.5(477.63) , .., ., .. . , ...

E Distr. GENERAL ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/4 2 February 2010 RUSSIAN Original: ENGLISH , 19-23 2010 6 b) ...

: , , 25-10-12 (1196) 25.10.2012 . : 1. - : 0,1%, 0,3% 2. (, ) 2.1 ...

_ 656300 250401 2007 1 - ...

4 4 4.1 4 , () () () () : ...

E Distr. GENERAL ECE/TRADE/C/WP.7/2006/13 28 August 2006 RUSSIAN Original: ENGLISH , 6-9 2006 6 b) , - ...

E Distr. GENERAL TRADE/WP.7/GE.11/2003/3 24 February 2003 RUSSIAN Original: ENGLISH , , 6-9 2003 , 3 a) 1-4 ...

31 2008 . Disease Information 21 5 , : 1 104 , : 1 106 , : 107 , : 3 108 , : 1 109 , : 5 110 , ...

. . . . . . . . 1 9 50 . . , , , , , ....

Snow Leopard Fund // - (Uncia uncia) . , 2011 : . . // ...

Germany Germany () 1982 () , 600 , 60 . - , . 1984 ...

75- (2004-2008 .) 2009 016 91.3 78 - 29 2009 ., 10. : . . , . . , . . , . . : . ....


 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .